Archivo

Vacantes Universidad de Gante. Deeltijds (30 %) praktijkassistent

http://www.ugent.be/nl/vacatures/aap/lw07pa20140345

Deeltijds (30 %) praktijkassistent

 • Uiterste inschrijvingsdatum: Apr 08, 2014 23:59
 • Vakgroep/directie/dienst: LW07 – Vakgroep Letterkunde
 • Type contract: statutair
 • Bezetting: 30%
 • Vacature type: aap

Bij de faculteit  Letteren en Wijsbegeerte  is volgend mandaat te begeven:  het betreft een tijdelijke aanstelling voor een termijn van één jaar die hernieuwbaar is

LW07

een betrekking van deeltijds (30%) praktijkassistent bij de vakgroep Letterkunde  – salaris a 100%:min. € 23 468,58 – max. € 39 716,10 (thans uitbetaald à 160,84%)

Profiel van de kandidaat

 • Diploma van master in de Taal- en Letterkunde, in de Historische Taal- en Letterkunde, in de Vergelijkende Moderne Letterkunde, in het Vertalen, in het Tolken, in de Meertalige Communicatie, telkens met optie Spaans, of een gelijkwaardig erkend diploma
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke kennis (near native) van het Spaans
 • Bewijs van pedagogische bekwaamheid behaald aan een academische lerarenopleiding
 • Ervaring hebben met het onderwijs in het Spaans (ervaring met ELE strekt tot aanbeveling)
 • Inzicht hebben in recente ontwikkelingen in de vakdidactiek van het Spaans
 • Overige beroepsactiviteiten uitoefenen en/of professionele ervaring hebben die bijdragen tot de kwaliteit van praktijkgebonden onderwijs

Inhoud van de functie

 • Administratieve opvolging, begeleiding en beoordeling van studenten voor de stage Spaans
 • Deelname aan teamoverleg
 • Medewerking aan de interne en externe dienstverlening van de vakgroep Letterkunde

Indiensttreding: ten vroegste 1 oktober 2014

Nadere informatie in verband met dit ambt kan verkregen worden bij Prof. Ilse Logie (Ilse.Logie@UGent.be of 09/264.40.63) of bij prof. Gert Buelens (Gert.Buelens@UGent.be of 09/264.37.00).

Sollicitaties dienen uiterlijk op 8 april 2014 en enkel per e-mail verzonden te worden aan wervingaap@ugent.be met in bijlage (samengevoegd in één document) de sollicitatiebrief, een kopie van het vereiste diploma en voor assistenten een overzicht van de behaalde studieresultaten. Vermeld duidelijk het mandaat en de vakgroep waarvoor u solliciteert alsook hetreferentienummer 2014-03-45. U krijgt een bevestiging bij goede ontvangst van de sollicitatie.

Kandidaten moeten voldoen aan de taalvereisten zoals opgenomen in artikel 91novies van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen. De bestuurs- en onderwijstaal aan de Universiteit Gent is het Nederlands maar ook niet-Nederlandstaligen kunnen solliciteren.

Conform het decreet moet de kandidaat, belast met een onderwijsopdracht, de onderwijstaal waarin hij een opleidingsonderdeel doceert op adequate wijze beheersen. Dit betekent dat de kandidaat die taal moet beheersen op ERK-niveau (Europees Referentiekader voor Talen) C1. Ook de kandidaat, belast met een onderwijsopdracht, die geen opleidingsonderdelen in het Nederlands doceert, moet de Nederlandse taal beheersen op ERK-niveau B2. Aan die voorwaarde moet voldaan zijn binnen de 3 jaar na de aanstelling of op het moment van de benoeming.