Archivo

Instituto Cervantes de Utrecht – Programa para colegios holandeses

El Instituto Cervantes de Utrecht presenta el programa de actividades para colegios holandeses donde se imparte español.

El Instituto Cervantes es una institución pública sin ánimo de lucro, creada para promover la enseñanza del español y
difundir la cultura de España y de los países hispanohablantes. Periódicamente organizamos actividades culturales para todo
tipo de públicos.

Recientemente hemos creado un programa destinado a niños que estudian español en la enseñanza básica y secundaria.
Este programa consta de talleres donde se tratan temas de la cultura española y latinoamericana (historia, costumbres, personajes,
gastronomía, música…) adaptados al nivel y la edad del grupo de alumnos.

● Duración de cada taller, 2 horas

● Lugar, Instituto Cervantes Utrecht.
● Fechas, se pueden organizar en el momento en que sus alumnos tengan más disponibilidad.
● Contenido, tanto el contenido como la duración del taller se pueden adaptar a las necesidades de sus alumnos. Estamos abiertos a sus sugerencias.
● Utilidad, puede ser una actividad extraescolar, formativa y lúdica, en la que sus alumnos aprenden y disfrutan conociendo otra cultura.

Le adjuntamos el programa que hemos elaborado para el año 2013. Estaremos encantados de recibir a sus alumnos en nuestro Instituto.


Un cordial saludo,

María Nieto

cenutr@cervantes.es

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Geachte docent Spaans,

Graag willen wij u bekend maken met het activiteitenprogramma van het Instituto Cervantes zoals wij dat hebben samengesteld voor basis- en middelbare
scholen die Spaans aanbieden in hun lespakket.

Het Instituto Cervantes is een overheidsinstelling, opgericht door de Spaanse overheid, en heeft als doel het onderwijzen van de Spaanse taal en het verspreiden
van de cultuur van alle Spaantalige landen. In ons Instituut in Utrecht organiseren we geregeld culturele activiteiten voor een breed publiek. Recentelijk hebben we
een programma samengesteld voor scholieren die Spaans studeren op de basisschool of het voortgezet onderwijs.

Dit programma bestaat uit workshops over culturele onderwerpen uit Spanje en Latijns-Amerika (geschiedenis, volksgebruiken, beroemdheden, gastronomie, muziek, etc.),
aangepast aan het niveau en de leeftijd van de scholieren.


● Duur, alle workshops duren ongeveer twee uur

● Locatie, op het Instituut in Utrecht

● Data, die in overleg met de docent en leerlingen kunnen worden vastgesteld

● Inhoud, wij staan ervoor open om zowel de inhoud als de duur van de workshop aan te passen aan de interesses van de leerlingen

● Doel, wij denken hiermee een plezierige en didactische buitenschoolse activiteit aan te kunnen bieden, waarmee de leerlingen op een prettige manier bekend raken met een andere cultuur

Hierbij vindt u het programma zoals wij dat hebben samengesteld voor 2013. Hopelijk weten wij u hiermee in het aanbod van onze workshops te interesseren. Het zou ons een plezier doen om uw leerlingen spoedig in ons instituut te mogen ontvangen.

Met vriendelijke groet,

María Nieto

cenutr@cervantes.es