Archivo

Vacante Ayudante de prácticas literaturas hispánicas

KU Leuven, 30%. Postular antes del 21 de febrero. Más informaciones

Vacante-asistente-KUL-version en inglés

Vacante asistente KUL – version en neerlandés

Praktijk-assistent Spaanstalige literatuur (deeltijds)

(Ref. AAP-2016-12)

Tewerkstelling : Deeltijds
Duur : Bepaalde duur verlengbaar
Plaats : Leuven
Solliciteren tot en met : 21/02/2016
De research unit ‘Literatuur, Discours en Identiteit’ is op zoek naar een kandidaat die in staat is didactische en onderzoeksgerelateerde ondersteuning te bieden binnen de eenheid Spaanstalige literatuur. Binnen het kader van de deeltijdse aanstelling zal de kandidaat actief participeren in het onderwijs (colleges, seminaries, oefeningen, dissertaties), de organisatie van internationale conferenties, het administratieve management van research projecten, de voorbereiding van edited volumes.

Praktijk-assistent Spaanstalige literatuur (deeltijds)

Het programma Spaanse studies introduceert jaarlijks zo’n 100 nieuwe studenten in de literatuur en taal van de Spaanstalige wereld. Nadruk wordt geplaatst op literatuur en taalkunde, maar film en geschiedenis komen ook aan bod. Vakken worden aangeboden in alle jaren van de opleiding. Het programma kent ook een advanced Master in het Spaans – uniek in België en Nederland – dat de mogelijkheid biedt ook in andere cultuur-domeinen te specialiseren (bv. musicologie, kunst, architectuur…). Er is een sterke internationale dimensie dankzij een dynamische Erasmuswerking, verschillende Europese onderzoeksprojecten (die staff-exchange mogelijk maken), en de internationaal georiënteerde Advanced Master in de Iberische en Ibero-Amerikaanse studies (MEIIA). Keuzevakken m.b.t. Spaanstalige literatuur en film trekken veel belangstelling, en veel studenten kiezen voor een specialisatie Spaans in het Master-programma. De sectie Spaanstalige literatuur superviseert een EU-project, mede gefinancierd door de University of California, Los Angeles, dat de eenheid verbindt met 7 andere universiteiten in de wereld. Research activiteiten zijn intens gedurende het hele jaar.

Functie

  • didactische assistentie: participatie in colleges, seminaries, vervaningen, coaching taken en dissertaties
  • onderzoeksmatige assistentie: organisatie colloquia, hulp bij editing bundels, administratieve taken verbonden aan project-management

Profiel

  • Masters-diploma in de Spaanse Filologie (of  in een domein direct relevant voor de vacature).
  • Uitstekende kennis van het Spaans (geschreven en mondeling) en goede kennis van het Nederlands.
  • Goede kennis van literaire theorie en Spaanstalige literatuur.
  • Uitstekende kennis van het Engels  en vertrouwdheid met ICT zijn troeven.

Aanbod

  • Praktijkassistent Spaanstalige literatuur (30%); indien de kandidaat over een doctors-titel beschikt, kan de positie omgezet worden in een 25%-aanstelling als doctor-assistent.

Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Nadia Lie, tel.: +32 16 32 55 65, mail: nadia.lie@arts.kuleuven.be of prof. dr. Dagmar Vandebosch, tel.: +32 56 24 60 46, mail: dagmar.vandebosch@kuleuven-kulak.be.
Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 21/02/2016 via onze