Archivo

Vacante: Universitair Docent Spaanse Literatuur en Cultuur. Universiteit Utrecht

Cierre: 31 de enero

Nederlands:
http://ssl1.peoplexs.com/Peoplexs22/CandidatesPortalNoLogin/Vacancy.cfm?PortalID=4063&VacatureID=795246&Vacancy=Universitair%20Docent%20Spaanse%20Literatuur%20en%20Cultuur%20%281%2C0%20fte%29#top

Engels:
http://ssl1.peoplexs.com/Peoplexs22/CandidatesPortalNoLogin/Vacancy.cfm?PortalID=4124&VacatureID=795220&Vacancy=Assistant%20Professor%20in%20Spanish%20Literature%20and%20Culture%20%281%2C0%20FTE%29#top

Universitair Docent Spaanse Literatuur en Cultuur (1,0 fte)

Functie
Voor het departement Talen, Literatuur en Communicatie zoeken wij een talentvolle docent-onderzoeker Spaanstalige (Spaanse/Latijns-Amerikaanse) Literatuur en Cultuur die een hart voor onderwijs verbindt aan internationaal hoogstaand onderzoek. Naast de cursussen op gebied van Spaanse Literatuur en Cultuur in de Bacheloropleiding Spaanse Taal en Cultuur, bent u ook bereid andere cursussen te geven op het gebied van de Spaanse taalvaardigheid, de Spaanse letterkunde, de interculturele communicatie en/of het vertalen binnen de relevante MA en RMA programma’s van het Departement: Literature Today, Interculturele communicatie, Educatie en Literair vertalen. Intensieve begeleiding van studenten is voor ons belangrijk.

Uw taken liggen in eerste instantie bij de opleiding Spaans, met onderwijstaken op het terrein van Spaanse literatuur en cultuur in de bachelor en master. U kunt ook ingezet worden voor onderdelen Spaans bij University College Utrecht. Met het oog op het masteronderwijs zoeken wij naar kandidaten die behalve met de letterkundige programma’s, affiniteit hebben met Interculturele Communicatie, Vertalen of Educatie & Communicatie. In de genoemde programma’s kunt u ook worden ingezet op taaloverstijgend niveau (Engels en/of Nederlands). Van u wordt daarnaast een bijdrage aan coördinerende taken en medezeggenschap verwacht in de opleiding Spaans of breder in het departement Talen, Literatuur en Communicatie.

Uw onderzoek is van internationaal niveau, blijkend uit relevante publicaties. Het wordt ondergebracht in het Instituut voor Cultuurwetenschappelijk onderzoek (ICON), bij de groep Literature.

De functie bestaat voor 70% uit onderwijs en voor 30% uit onderzoek. Succesvolle kandidaten met een uitzonderlijk onderzoeksprofiel kunnen in aanmerking komen voor een verdeling van 60% onderwijs en 40% onderzoek.

Profiel
 • Aantoonbare ervaring met onderwijs in de Spaanstalige letterkunde, bij voorkeur op bachelor en master niveau;
 • Aantoonbare onderzoekservaring op het terrein van de Spaanstalige literatuur en cultuur, op het niveau van een voltooid doctoraat en blijkend uit internationaal erkende publicaties;
 • Ervaring met het verkrijgen van onderzoeksgelden, of de bereidheid om zich daarvoor in te zetten;
 • Goede communicatievaardigheden, verenigd in een energieke collega en een slagvaardige teamspeler;
 • Basiskwalificatie onderwijs, of de bereidheid om deze te halen;
 • Uitstekende kennis van de Spaanse taal;
 • Grondige kennis van het Engels.

Van niet-Nederlandstalige kandidaten wordt verwacht dat zij binnen twee jaar na aanstelling de Nederlands hebben geleerd.

Aanbod
Wij bieden een fulltime aanstelling voor twee jaar, met zicht op een verlenging van de aanstelling in een vast dienstverband, afhankelijk van beoordeling en onderwijsprogrammering. Op basis van universitaire regelingen (Functies, Loopbanen en Waardering (FLOW)) wordt u geacht de basiskwalificatie onderwijs te behalen in deze periode.

Afhankelijk van kennis en ervaring is het maandelijkse bruto salaris minimaal € 3.400,- en maximaal € 5.288,- (schaal 11-12 CAO Nederlandse Universiteiten). De Universiteit Utrecht biedt een uitgebreid en flexibel pakket aan arbeidsvoorwaarden (keuzemodel). Pensioenopbouw vindt plaats bij het ABP en u kunt deelnemen aan één van de collectieve verzekeringen. Kijk voor meer informatie op Werken bij de Universiteit Utrecht.

Over de organisatie
Een betere toekomst voor iedereen. Die ambitie motiveert onze wetenschappers bij hun toponderzoek en het geven van inspirerend onderwijs. Bij de Universiteit Utrecht werken diverse disciplines intensief samen aan maatschappelijk belangrijke thema’s. Onze focus ligt op Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Sustainability.

Aan de faculteit Geesteswetenschappen zijn ongeveer 7000 studenten en 900 medewerkers verbonden. De faculteit omvat vier kennisdomeinen: filosofie en religiewetenschap, geschiedenis en kunstgeschiedenis, media- en cultuurwetenschappen, en talen, literatuur en communicatie. Met het onderwijs en onderzoek op deze gebieden wil de faculteit bijdragen aan een beter begrip van Nederland en Europa in een sterk veranderende maatschappelijke en culturele context. De enthousiaste en betrokken collega’s en de uitstekende voorzieningen in de historische binnenstad van Utrecht, waar de faculteit is gehuisvest, zorgen voor een inspirerend werkklimaat.

De medewerkers van het Departement Talen Literatuur en Communicatie (TLC) van de faculteit Geesteswetenschappen houden zich bezig met Europese talen en culturen. Daarbij besteden ze met name aandacht aan taal en taalgebruik, en aan de manier waarop mensen in taal communiceren. Daarnaast richten ze zich op letterkunde van de Middeleeuwen, de vroegmoderne en moderne periode. De bacheloropleiding Keltische talen en cultuur is uniek in Nederland, evenals de masterprogramma’s Vertalen, Interculturele communicatie en Renaissance studies.

Aanvullende informatie
Hebt u interesse? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Prof. dr. Helena Houvenaghel (hoofd afdeling Spaans), e-mail: e.m.h.houvenaghel@uu.nl
Solliciteren
Sollicitatiedossiers graag insturen met:

 • een motivatiebrief;
 • een CV met overzicht van publicaties en werkervaring, contactinformatie en persoonlijke gegevens;
 • contactinformatie van twee referenties (naam, affiliatie, telefoonnummer en e-mailadres);
 • een sleutelpublicatie.

De uiterste datum voor het indienen van sollicitaties is 31/01/2016. Interviews met geselecteerde kandidaten vinden plaats op dinsdag 16 februari 2016. Een gesprek en voorbeeldcollege maken onderdeel uit van de selectieprocedure. Ingangsdatum van de aanstelling is 1 juni 2016.

Solliciteer via onderstaande link.

Reageren uiterlijk
31/01/2016
Solliciteer

Vacature doorsturen

Bovenaan