Archivo

Publicación: “Carta a Dios y otros cuentos latinoamericanos”

Carta a Dios y otros cuentos latinoamericanos bestaat uit zeven hoofdstukken, die de titel dragen van het verhaal waarmee ze beginnen. Verhalen van grootmeesters uit de Latijns-Amerikaanse literatuur zoals Gabriel García Márquez, Juan Rulfo en Mario Benedetti. Deze verhalen kan men beluisteren via een link naar een website of een Youtube-kanaal.

In de marge van elk verhaal treft men een korte woordverklaring aan. Daarna volgen begripsvragen en verwerkingsoefeningen. Ook is er een korte biografie van de auteur toegevoegd. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met de vertaling van het verhaal.
De antwoorden op de oefeningen staan achteraan in het boek. Dit betekent dat het boek niet alleen in cursusverband, maar ook als zelfstudieboek gebruikt kan worden.

Productinformatie:

Omvang: 80 pagina’s

Afmetingen: 210 breed x 250 hoog

Druk: omslag in kleur, binnenwerk in zwart/wit

Prijs: €17,95

ISBN: 978-94-91032-57-8

Het boek past in een reeks cursusboeken voor het vreemdetalenonderwijs, waarin ook Wereldverhalen voor het Nt2-onderwijs, een cursusboek voor studenten Nederlands als tweede taal, is verschenen: zie hieronder.

Deze boeken zijn te bestellen bij elke boekhandel in Nederland en België em via de uitgever (willemkurstjens@gmail.com)

Willem Kurstjens, www.shinz.nl