Archivo

In memoriam: Rien Dijkstra 21.01.1961 – 02.08.2018

Rien Dijkstra 21.01.1961 – 02.08.2018

Een mens met een passie is heengegaan

Wij zullen hem heel erg missen

Geachte mevrouw, meneer, ,

Tot mijn verdriet moet ik u mededelen dat onze secretaris Rien Dijkstra donderdag 2 augustus j.l. is overleden.

Rien wist al meer dan een jaar dat hij ernstig ziek was, maar bleef desondanks positief bezig met het leven.

De Stichting Spanje 1936-1939 verliest in hem een gepassioneerd bestuurslid die sinds zijn toetreding

de Spaanse Burgeroorlog in Nederland weer op de kaart heeft gezet.

Tot het laatste moment was hij bezig met zaken rondom de herdenkingen van de Internationale Brigadisten.

Voor het vele werk dat Rien heeft verricht zijn we hem veel dank verschuldigd.

Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Marijke en hun zoons Esger en Jelmer.

Wij wensen hen veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

Namens Stichting Spanje 1936-1939

Hetty van der Hall-Hordijk