Archivo

Vacante Universidad de Amberes

Zelfstandig academisch personeel domein van de Vertaalwetenschap/Spaans – 2017ZAPFLWEX011

Het Departement Toegepaste Taalkunde/Vertalers en Tolken van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte heeft volgende voltijdse vacature:

Zelfstandig academisch personeel in het domein van de Vertaalwetenschap/Spaans

Uw opdracht

 • U doceert de volgende opleidingsonderdelen:
  • Algemene Inleiding tot de vertaalwetenschap (BA1; 3 SP; 26 cu)
  • Vertalen Spaans>Nederlands 1 (BA2; 6SP; 39cu)
  • Vertalen Spaans>Nederlands 2 (BA3; 6 SP; 39cu)
  • Spaans: Gespecialiseerd Vertalen (MA; 6 SP; partim Spaans>Nederlands 104 cu)
 • U begeleidt studenten bij het uitvoeren van onderzoek voor bachelorscripties en masterproeven.
 • U bouwt interdisciplinair onderzoek uit in het domein van de Vertaalwetenschap.
 • Uw onderzoek strookt met het profiel en de visie van de onderzoeksgroep Translation, Interpreting and Intercultural Studies (TricS).
 • U verwerft en beheert onderzoeksfondsen.
 • U bent bereid om kritisch mee te denken over onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening in het departement Toegepaste Taalkunde/Vertalers & Tolken.
 • Tot uw takenpakket behoren ook interne en externe dienstverlening.

Uw profiel

 • U bezit een doctoraat op proefschrift in de Vertaalwetenschap of in de Taal-en Letterkunde (of gelijkwaardig), met Spaans als bestudeerde taal.
 • U hebt aantoonbare onderzoekservaring op het gebied van de vertaalwetenschap.
 • U bent native speaker Nederlands of gelijkwaardig en beheerst deze taal uitstekend, zowel schriftelijk als mondeling.
 • U hebt een uitstekende mondelinge en schriftelijke beheersing (near native) van het Spaans.
 • U hebt aantoonbare ervaring met het doceren van vertaalvakken Spaans-Nederlands op academisch niveau en van vertaalwetenschap.
 • U hebt enkele jaren postdocervaring of gelijkwaardig.
 • U legt in uw onderwijs de juiste accenten die passen binnen de visie op onderwijs van de Universiteit Antwerpen.
 • Uw onderzoekskwaliteiten sluiten aan bij de beleidslijnen van de universiteit.
 • Een internationaal netwerk in de Vertaalwetenschap is een meerwaarde.
 • U beschikt over (potentiële) leiderschapskwaliteiten.
 • U bent kwaliteitsgericht, integer, creatief en samenwerkingsgericht.

Wij bieden

 • ofwel een voltijdse aanstelling in de graad van docent, in tijdelijk dienstverband in het tenuretrackstelsel voor een duur van vijf jaar. Deze periode mondt uit in een onmiddellijke vaste benoeming in de graad van hoofddocent, als het universiteitsbestuur de prestaties van betrokkene gunstig beoordeelt op basis van vooraf gestelde en bekendgemaakte beoordelingscriteria;
 • of een voltijds ambt in de graad van hoofddocent of hoger, die in principe aanleiding geeft tot een benoeming in vast verband. Het universiteitsbestuur kan, in geval van een eerste benoeming tot lid van het ZAP, overgaan tot een aanstelling in tijdelijk dienstverband voor een duur van ten hoogste drie jaar. Deze periode mondt uit in een vaste benoeming als het universiteitsbestuur de prestaties van betrokkene gunstig beoordeelt;
 • datum van indiensttreding is 1 oktober 2017;
 • een brutomaandwedde van een voltijds docent die varieert van € 4.089,79 tot € 6.028,51 en voor een voltijds hoofddocent van € 4.683,35 tot € 7.357,47;
 • een dynamische en stimulerende werkomgeving.

Hoe solliciteren?

 • U kunt alleen online solliciteren, en dat tot uiterlijk 2 april 2017.
 • Er gebeurt een preselectie op basis van de ingediende kandidaturen; de verdere selectieprocedure is functiegericht en wordt door de selectiecommissie vastgesteld.
 • De interviews van de selectiecommissie met de:  kandidaten die na de preselectie tot de volgende fase in de selectieprocedure worden toegelaten, zullen plaatsvinden op 16 mei 2017.
 • Voor informatie over het invullen van het sollicitatieformulier kunt u contact opnemen via vacatures@uantwerpen.be.
 • Met inhoudelijke vragen over de functie kunt u contact opnemen met prof. dr. Kris Peeters (kris.peeters@uantwerpen.be).

https://www.uantwerpen.be/nl/jobs/vacatures/ap/2017zapflwex011/